سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
اساس حکمت، همراهی حقّ است و فرمانبردن از حقدار . [امام علی علیه السلام]